Servicios

Vitality Pilates & Yoga no acepta devoluciones de los servicios.

Productos de Tienda

Politica de devolucion:

  • Vitality Pilates & Yoga no acepta devoluciones de los artículos que han sido alterados, dañados o están fuera de su embalaje original, después de haber sido comprados.
  • El plazo de cambio es de 7 días desde la fecha de compra.
  • Todos los productos tienen que ser recogidos en el estudio.

 

Productos reservados (Fuera de stock)

Politica de devolucion:

  • Vitality Pilates & Yoga no acepta devoluciones.
  • Todos los productos tienen que ser recogidos en el estudio

Garantia dels productes adquirits

La garantia contractual oferta és la que habitualment concedeix el fabricant. Una vegada que el client hagi rebut el producte tindrà les instruccions facilitades pel fabricant, suficients per al correcte ús del producte i tota la informació sobre la garantia. Cap client podrà sol·licitar una garantia més àmplia de la qual aquí s’indica. La garantia perdrà la seva vigència en cas de defectes o deterioracions causades per factors externs, accidents, especialment, accidents elèctrics, desgast, instal·lació i utilització no conforme a les instruccions del fabricant. Queden exclosos de la garantia els productes modificats pel client o qualsevol altra persona no autoritzada pel fabricant. La garantia no serà aplicable als vicis aparents i els defectes de conformitat del producte, pels quals qualsevol reclamació haurà de ser formulada pel client en qüestió en els 7 dies següents al lliurament dels productes. La garantia no cobrirà els productes danyats per un ús inadequat.